Auteur:

Gepubliceerd op: 17-04-2019

In februari 2019 legden in de Vlaamse meergemeentepolitiezones 1.502 politieraadsleden de eed af, dat zijn er 8 minder dan in 2013. Vooraleer ze de eed konden afleggen, moesten ze verkozen worden uit de nieuwe gemeenteraad.

Het aantal raadsleden dat jouw gemeente mag afvaardigen naar de politieraad, wordt bepaald op basis van de bevolkingsaantallen van elke gemeente binnen de politiezone. De uittredende politieraad moest dat aantal formeel vastleggen. De VVSG heeft louter informatief deze berekening per politiezone gemaakt en stelde een model van raadsbesluit ter beschikking van de politiezones. Mesen, Spiere-Helkijn, Herstappe en Baarle-Hertog krijgen van rechtswege een zetel in de politieraad.

Vanaf november krijgen de burgemeesters de mogelijkheid om digitaal te beraadslagen met het politiecollege (inforumnr. 324357). Daartoe moeten ze een bepaling in het reglement van orde van het college invoeren. De VVSG werkte een model van reglement uit dat u kunt opvragen bij tom.deschepper@vvsg.be.

Tom De Schepper