Auteur:

Gepubliceerd op: 01-06-2022

Om de OCMW’s financieel te ondersteunen voorziet de federale overheid een verhoogd terugbetalingspercentage van het equivalent leefloon dat toegekend wordt aan tijdelijk beschermde vluchtelingen uit Oekraïne. De wet van 18 mei 2022 die de verhoogde terugbetaling voorziet, werd op 10 mei 2022 goedgekeurd en zal na publicatie in staatsblad (binnenkort voorzien) met terugwerkende kracht in werking treden op 4 maart 2022. 

Normaal wordt het equivalent leefloon aan 100% terugbetaald. Voor de tijdelijke beschermden uit Oekraïne komt er gedurende de eerste 4 maanden een terugbetaling aan 135% van het toegekende equivalent leefloon. Vanaf de vijfde maand wordt dat 125% en dat voor de volledige duur dat de betrokkene een equivalent leefloon ontvangt als tijdelijk beschermde. Het gaat over het toegekende equivalent leefloon. Indien het OCMW beslist om een lager bedrag dan het leefloon toe te kennen, dan krijgt het OCMW ook slechts 135% en 125% van dat bedrag terugbetaald. Indien de betrokkene na het einde van de periode van tijdelijke bescherming in België blijft, moet er een ander verblijfsrecht aangevraagd worden en geldt de daar bijhorende terugbetaling van het (equivalent) leefloon. De extra middelen zijn forfaitair en kunnen worden ingezet voor administratieve kosten, personeelskosten en allerlei andere noden. Er komt geen controle achteraf op de besteding. 

Aan de hand van de specifieke code K "ontheemde" in Novaprima (operationeel vanaf 29 maart) kan de POD MI de dossiers achteraf oplijsten en de verschuldigde bedragen aan het OCMW overmaken. Let op, de verhoogde terugbetaling aan 135% wordt toegekend aan de eerste 4 ingediende kostenstaten. Als opeenvolgende OCMW’s bevoegd zijn, wordt er dus niet gekeken naar de chronologische toekenning van het equivalent leefloon. Wie eerst zijn kostenstaat indient, krijgt de eerste 4 maanden 135% terugbetaald. De OCMW’s die hun kostenstaten nog niet ingevoerd hebben in Novaprima, doen dat dus best zo snel mogelijk.

Lees ook de Echo van 18 maart 2022 en de Echo van 25 mei 2022 alsook de communicatie van de Ministerraad van 1 april 2022

 

Fabienne Crauwels