Groepsopvang

Gepubliceerd op: 02-04-2019

In de groepsopvang kinderopvang baby’s en peuters verhogen vanaf 1 december 2018 de subsidiebedragen voor inkomenstarief trap 2B (component leeftijd):

  • Het subsidiebedrag voor de component leeftijd stijgt van 2679,59 euro naar 3726,84 euro per plaats.
  • Het aanvullend bedrag per extra jaar dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers hoger is dan 20 jaar stijgt van 50,09 euro naar 68,41 euro.

De subsidie van een T2-plaats kinderopvang baby’s en peuters bestaat uit drie delen: een op de leeftijd van de medewerkers gebaseerde subsidie per plaats, uit een basissubsidie per plaats en uit een subsidie per gepresteerde kinderopvangdag.

Met de invoering van het decreet kinderopvang baby’s en peuters zijn de inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen opgedeeld in zogenaamde Trap 2A- en Trap 2B-plaatsen. Voor Trap 2B-plaatsen ontvang je een lager subsidiebedrag dan voor de Trap 2A-plaatsen. De Vlaamse regering streeft ernaar alle plaatsen gelijk te stellen tegen 1 april 2020 en voert de verhogingen gefaseerd in. Zo’n verhoging gebeurde tot nu echter nog maar één keer, in 2015.

Momenteel worden nog ongeveer 19.700 plaatsen op Trap 2B-niveau gesubsidieerd, waarvan ongeveer 2.100 plaatsen in een kinderopvang van een lokaal bestuur. De VVSG ijvert er daarom al van bij de start van het decreet voor om deze plaatsen ook op Trap 2A-niveau te laten subsidiëren. Om de vandaag bestaande T2B-plaatsen allemaal op niveau T2A te subsidiëren is ongeveer 69 miljoen euro nodig.

Voor de huidige verhoging stelt de Vlaamse regering een budget van 24,8 miljoen euro ter beschikking. Daarvan gaat ongeveer 10% naar de T2B- kinderopvangplaatsen van de lokale besturen. De verhoging maakt deel uit van het VIA 5 akkoord, waarbij de VVSG betrokken was in de onderhandelingen en mee gepleit heeft om de Trap 2B-subsidiebedragen te verhogen.

Op de website van Kind en Gezin kan je alle subsidiebedragen terugvinden.

Meer weten? Esther Holleman, esther.holleman@vvsg.be of tel. 02 211 56 53