Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten ('kleinhandelsvergunning') was al sinds 1 augustus 2018 ingekanteld in de omgevingsvergunning. Bij gemengde projecten (als de aanvraag voor kleinhandelsactiviteiten gecombineerd wordt met een ander type omgevingsvergunning), kon men de aanvraag al digitaal indienen.  

Vanaf 15 januari 2019 kunnen ook aanvragen die louter betrekking hebben op kleinhandelsactiviteiten, digitaal ingediend worden via het omgevingsloket. Dit is bepaald in het Ministerieel Besluit van 23 november 2018 (BS 7 december 2018, Inforumnummer 325646).

De VVSG betreurt dat deze digitale aanvraag optioneel is en niet verplicht. De afhandeling moet sowieso digitaal gebeuren.

Er is ook enige ongerustheid of de lokale softwaretoepassingen voor de implementatie van de omgevingsvergunning kleinhandel tijdig (met name op 15 januari 2019) klaar zullen zijn.

Verdere informatie over de kleinhandelsvergunning. ​

Stefan Thomas