Auteur:

Gepubliceerd op: 11-05-2022

In juni 2021 werd het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) gelanceerd om globale klimaatuitdagingen op lokaal niveau aan te pakken. Het pact werd ondertekend door 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten. In de Veneco-regio engageerden alle gemeenten zich. 

Vorig jaar planden we met de VVSG een groots ondertekeningsmoment, maar dit kon wegens de alomgekende reden (Corona nvdr.) niet doorgaan. Daarom organiseerde Veneco een eigen ondertekeningsmoment.

Het was het uitgelezen moment om alle Veneco-gemeenten samen te brengen en inspirerende acties in de kijker te plaatsen. Naast de inspirerende speech van minister Bart Somers, kwamen ook heel wat lokale besturen zelf aan het woord. Op die manier kon men ideeën uitwisselen en elkaar inspireren.

 

De rol van Veneco

Veneco neemt een verbindende rol op voor haar leden. Sedert 2017 begeleidt Veneco – samen met heel wat stakeholders in de regio - gemeenten niet alleen bij het opmaken van duurzame energie- en klimaatactieplannen, maar vooral bij de uitvoering van concrete projecten die een directe impact hebben op CO2-reductie. Ze vertrekken hierbij vanuit onze 5 klimaatkapstokken en hebben op deze manier tal van regionale projecten uitgerold: zonnepanelen op overheidsgebouwen, fietsleasing, uitreiking van green key-labels aan B&B’s in het Meetjesland,… De intercommunale helpt dus bij de CO2 -reductie door bijvoorbeeld groepaankopen te organiseren o.a. voor het plaatsen van hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie, door de gemeenten te ontzorgen bij de aankoop van duurzame voertuigen of zonnepanelen te voorzien op overheidsgebouwen.

Elke de Taeye