Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2019

We hebben er jaren op moeten wachten, maar eindelijk werd er in 2018 een veiligheidsmonitor georganiseerd door de federale politie. De resultaten ervan werden zopas bekend gemaakt.

De veiligheidsmonitor is een grootschalig bevolkingsonderzoek dat peilt naar onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, tevredenheid over de werking van politie en buurtproblemen. Deze cijfers betekenen een grote meerwaarde voor de politiediensten. Door de resultaten van de veiligheidsmonitor te combineren met de officiële statistieken van de lokale en federale politie heeft men inzicht in zowel de objectieve als subjectieve (on)veiligheidsgevoelens van de burger. Er kan op een correctere wijze inzicht verschaft worden in het criminaliteitsbeeld van een bepaalde zone.

Dit is bijzonder waardevolle info voor het opmaken van het nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen. Er kan beter ingespeeld worden op de noden en behoeften van de bevolking. De prioriteiten kunnen op deze wijze beter en correcter bepaald worden.

Aan de veiligheidsmonitor van 2018 hebben 168.206 burgers deelgenomen (responsgraad van 36,2%). Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat de burgers (zeer) tevreden zijn over de werking van de politie. Vooral de houding en het gedrag van politieagenten wordt geapprecieerd. Ook het algemene veiligheidsgevoel bij de burger scoort goed. Uit de bevraging blijkt dat de grote meerderheid van de bevolking (75%) zich zelden of nooit onveilig voelt in zijn buurt.

Bij de bevraging naar buurtproblemen blijkt vooral ‘verkeer’ de boosdoener te zijn. De veiligheidsmonitor geeft aan dat ‘een onaangepaste snelheid in het verkeer’ ervaren wordt als het meest voorkomende buurtprobleem. Bij een bevraging naar slachtofferschap blijkt diefstal of beschadiging aan een wagen het hoogste te scoren.

De resultaten zijn raadpleegbaar op de website van de federale politie. Het is ook mogelijk om de resultaten op het niveau van de lokale politiezone te bekijken.

Melissa Rasschaert