Gepubliceerd op: 20-11-2020

In kader van de decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie heeft de VDAB de taak om te zorgen voor de indicering, het bepalen van de rechten of het werkondersteuningspakket en de evaluatie van doelgroepwerknemers.

ICF is het indiceringsinstrument dat gebruikt wordt om na te gaan of iemand al dan niet erkend wordt als persoon met een arbeidsbeperking. Op basis hiervan kunnen adviezen worden geformuleerd en eventueel rechten worden aangevraagd.

De mogelijkheid tot indiceren werd ook toevertrouwd aan de OCMW’s. Daarom wil de VDAB meer OCMW’s aanmoedigen om hier ook effectief op in te spelen. Hiervoor moeten OCMW-medewerkers wel eerst de opleiding PMAB (personen met een arbeidsbeperking), de ICF-basis en tenslotte ICF-verdieping volgen. VDAB voorziet daarna in de nodige coaching en ondersteuning.