VDAB-controle

Auteur:

Gepubliceerd op: 08-05-2019

PWA-vzw's hadden tot en met 2017 de verplichting om 25% van hun inkomsten uit de verkoop van PWA-cheques te besteden aan opleidings- en /of inschakelingsinitiatieven. De RVA heeft de controle op deze verplichting uitgevoerd tot en met de inkomsten van 2014 (= verslag 2015). 

De VDAB voert een controle uit op deze verplichting voor de inkomsten van PWA-vzw's voor de jaren 2015-2016-2017. Reeds in April 2018 werd aan alle PWA-vzw's gevraagd om een overzicht over te maken aan de VDAB betreffende de doorgevoerde financiering van opleidingen en /of herinschakelingsinitiatieven voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017.

Tot op heden hebben niet alle PWA-vzw's hun gegevens voor deze boekjaren aan de VDAB overgemaakt. De PWA-vzw's die dit nog niet gedaan hebben, moeten dit dringend in orde brengen. Dit kan ten aanzien van: VDAB centrale diensten - T.a.v. Shopteam - Keizerslaan 11 - 1000 Brussel.

Indien de PWA-vzw in gebreke blijft de gevraagde gegevens over te maken, zal de VDAB overgaan tot een ambtshalve aanslag.

Bijkomende informatie kan opgevraagd worden bij Yves.lerminiaux@vdab.be.

Opgelet: een PWA-vzw kan niet overgaan tot effectieve ontbinding en vereffening zolang zij niet voldaan heeft aan haar PWA-verplichtingen!

Abderrazak El-Omari