Verpakt asbest IOK

Auteur:

Gepubliceerd op: 05-01-2021

Om de veiligheid van burgers en parkwachters te garanderen, verduidelijkt minister Demir in haar Omzendbrief van 18 december 2020 een aantal voorschriften betreffende de inzameling van asbestcement op recyclageparken. De omzendbrief bevat onder meer dat recyclageparken asbestcement enkel mogen aanvaarden indien dit verpakt wordt aangeleverd.

De lokale besturen dienen deze verplichting tot verpakte aanbieding van asbestcement op te nemen in hun politiereglement binnen de zes maanden, nadat de omzendbrief van kracht werd.

Meer info over de inzameling van asbestcement:

Sara Coessens