Auteur:

Gepubliceerd op: 10-11-2020

Volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft de federale regering op 6 november 2020 beslist dat de vereenvoudigde procedure voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de corona-epidemie, zoals die in het voorjaar gold, terug van toepassing is vanaf 1 oktober 2020. Vanaf dan kan elke tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Het is daarbij van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of sector. Het kan hierbij gaan om: 

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld door een opgelegde sluiting.
  • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

De werkgever moet enkel een Aangifte Sociaal Risico scenario 5 invullen. Het gaat hierbij over de elektronische aangifte van sociaal risico, waarin de werkgever het aantal dagen doorgeeft waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld. De werkgever hoeft geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona te sturen naar de RVA.

Het personeelslid van zijn kant kan zelf ook gebruik maken van een vereenvoudigd formulier en hoeft niet in het bezit te zijn van een controlekaart. Meer info vind je op de website van de RVA.

Marijke De Lange