Auteur:

Gepubliceerd op: 29-10-2020

Wie geen geld heeft om zijn aardgasbudgetmeter op te laden, kan vanaf 1 november 2020 tot 31 maart 2021 opnieuw terecht bij het OCMW voor een specifieke financiële steun, de zgn. 'minimale levering aardgas'. Afhankelijk van het type woonst en het energietarief varieert deze financiële steun van 22 tot 83 euro per maand, goed voor zo’n 60% van een gemiddeld verbruik. De netbeheerder betaalt 70% van de steun terug aan het OCMW; de overige 30% neemt het OCMW doorgaans zelf ten laste. Het OCMW kan voorwaarden verbinden aan deze hulpverlening. Het is belangrijk dat OCMW’s mensen wijzen op de hulp die ze kunnen bieden. De distributienetbeheerder brengt OCMW’s ook op de hoogte wanneer mensen enige tijd niet opladen: mogelijk zitten deze mensen in de kou of nemen ze hun toevlucht tot andere, meer gevaarlijke vormen van verwarming.

Ook lokale partners doen er goed aan om mensen door te verwijzen naar het OCMW.

Dit systeem bestaat sinds de winter van 2010 en wordt ieder jaar herhaald. De regeling blijft facultatief: het OCMW beslist zelf of het in dit systeem stapt, maar de meeste OCMW’s doen dit effectief. OCMW’s die geen gebruik maken van dit systeem, ondersteunen mensen op andere manieren. 

Er zijn op dit moment 25.350 actieve aardgasbudgetmeters in Vlaanderen. Vorige winter ontvingen 5.277 klanten in Vlaanderen de minimale levering.

Samenlevingsopbouw vzw maakte opnieuw een flyer. Meer info vind je ook bij het Vlaams Energieagentschap.

Nathalie Debast