Auteur:

Gepubliceerd op: 09-12-2021

Naarmate het jaareinde nadert, komen ook de gesprekken op gang over het afsteken van vuurwerk. Het gebeurt wel vaker dat inwoners of organisatoren het nieuwe jaar willen inluiden met het afsteken van feestelijk vuurwerk, maar er bestaat al eens twijfel over de reglementering hierrond. Aangezien een belangrijke rol is weggelegd voor de burgemeesters in het bijhorend kader hierrond, lichten we de reglementering voor het gebruik van vuurwerk in steden en gemeenten even kort toe.

 

Algemeen verbod 2019 vernietigd

 

In 2019 trachtte de Vlaamse overheid om een algemeen verbod op te leggen voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen, maar dit verbod werd vernietigd door het grondwettelijk hof. Als voornaamste reden werd aangehaald dat het verbod de bevoegdheden van de Vlaamse overheid zou overschrijden. Ontplofbare stoffen behoren immers tot de residuaire bevoegdheden van de federale overheid. In 2020 kwam er dan wel een verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de overgang van oud naar nieuw, maar deze maatregel was van een tijdelijke aard, om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden. Tot op heden werd nog geen dergelijk verbod ingelast voor de eindejaarsperiode van 2021.

 

Lokale besturen kunnen zelf verbod inlassen

 

Concreet houdt dit in dat er momenteel geen sprake is van een principieel verbod op het afsteken van vuurwerk. Gemeenten beschikken echter wel over de mogelijkheid om zelf een verbod op te leggen, met als belangrijke randvoorwaarde dat dit verbod opgenomen wordt in het lokale politiereglement.

Daarnaast kunnen steden en gemeenten, wanneer reeds een verbod in voege is, ook voorzien in een of meerdere uitzonderingen en voorwaarden. Een gemeente kan bijvoorbeeld beslissen om vuurwerk enkel toe te laten binnen een bepaalde periode of wanneer expliciete toestemming werd verkregen van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor deze stap ligt bij de burgemeester.

Voor zogenaamde wensballonnen gelden dezelfde regels als voor vuurwerk: lokale besturen kunnen op vrijwillige basis een verbod uitvaardigen, al dan niet in combinatie met specifieke uitzonderingen en voorwaarden.

 

Sensibiliseren bij inwoners

 

Lokale besturen die vuurwerk verbieden, kunnen hun aanpak ook versterken met bijkomende sensibilisering. Net als vorig jaar sensibiliseren een aantal brandweerzones over de nefaste gevolgen en gevaren van vuurwerk bij het brede publiek, met de #IkKnalZondervuurwerk-campagne. De campagne kan je online terugvinden. De materialen en boodschappen kunnen een inspiratiebron zijn voor steden en gemeenten die op een ludieke manier willen inzetten op preventie.

Kris Versaen