Auteur:

Gepubliceerd op: 11-03-2021

Inwoners, bedrijven en instellingen moeten zo eenvoudig mogelijk toegang krijgen tot de gegevens die de verschillende overheden van hen kennen, zodat burgers de regie behouden op hun persoonlijke gegevens en snel zicht krijgen op overheidszaken die een belangrijke impact op hen hebben. Uit deze doelstelling ontsproot Mijn burgerprofiel, de online profielpagina waar burgers gegevens kunnen opvragen van diverse bronnen zoals de Federale, Vlaamse en lokale overheden. Voor burgers is dit een grote winst, maar dat geldt evenzeer voor de verschillende beleidsniveaus die aan efficiëntie winnen door minder administratie. Al 69 steden en gemeenten zijn momenteel aangesloten op mijn burgerprofiel en geven hun inwoners zo de kans om toegang te krijgen tot de gegevens uit Mijn burgerprofiel op hun lokale website.

Sinds kort kunnen burgers op Mijn Burgerprofiel dankzij een samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid ook de status van hun vaccin opvragen onder de tab 'uw COVID-19 vaccin'. Ook het omgevingsloket werd recent gekoppeld aan Mijn Burgerprofiel, waardoor burgers de status van hun omgevingsvergunning kunnen opvolgen en rechtstreeks kunnen doorklikken naar hun dossier in het omgevingsloket. Ondernemingen kunnen dit nagaan in het e-loket voor ondernemingen. Alle loketdossiers sinds 2020 werden reeds opgeladen en er zal ook stelselmatig in de tijd teruggegaan worden om zo ook eerdere dossiers toe te voegen.

Deze nieuwe toevoegingen schijnen nogmaals een licht op de meerwaarde van Mijn burgerprofiel voor burgers en lokale besturen. Als stad of gemeente aansluiten kan gratis via het stappenplan op de website van de Vlaamse Overheid.

Ward Van Hal