Auteur:

Gepubliceerd op: 29-04-2021

Als we willen dat 70% van de volwassen bevolking gevaccineerd geraakt, dan moeten lokale besturen over zeer fijnmazige informatie kunnen beschikken om mensen die niet reageren op een uitnodiging, gericht aan te spreken. Dat is nu niet het geval. De VVSG vraagt dat de Vlaamse en federale overheden de lokale besturen vertrouwen en hen ondersteunen. Dat kan door instrumenten ter beschikking te stellen waarop ze hun beleid kunnen enten. GDPR-regelgeving hoeft hiervoor geen rem te zijn, het moet wel juridisch waterdicht zijn. De VVSG dringt aan op een oplossing.

Tal van inspanningen

Lokale besturen streven samen met de populatiemanagers van het vaccinatiecentrum naar een lokale vaccinatiegraad van 70 %. Ze zetten in op (persoonlijke) communicatie, het bereiken van kwetsbare doelgroepen, het werken met lokale ambassadeurs... Gelukkig komt de grote meerderheid van de mensen naar het vaccinatiecentrum. Toch is niet duidelijk of deze acties er effectief toe leiden dat mensen zich laten vaccineren. Het overzicht ontbreekt, de informatie van de populatiemanager is geënt op een te ruime schaal, ‘de statistische sector’ zijnde de scope van een deelgemeente. Dit volstaat niet om een verfijnde analyse te maken op wijk- en buurtniveau en doelgerichte acties op te zetten. De ervaring op andere vlakken leert nochtans dat een kleinschalige, aanklampende  aanpak werkt. 

GDPR geen rem in de strijd tegen de pandemie

Op dit moment heeft enkel de huisarts een zicht op wie al dan niet gevaccineerd is. De opdracht om een 70%-vaccinatiegraad te halen ligt echter bij de vaccinatiecentra en de lokale besturen. Huisartsen mogen hun info nu niet doorgeven, omwille van het medisch beroepsgeheim en GDPR.  Als de centrale overheden willen dat er echt werk wordt gemaakt van het behalen van een voldoende hoge vaccinatiegraad, dan moeten die overheden het kader scheppen om informatie GDPR-proof te kunnen delen. De huidige strenge interpretatie van de GDPR-regelgeving weegt niet op tegen de algemene gezondheid en veiligheid van de hele bevolking. Ook in Europa gaan nu stemmen op die stellen dat persoonlijke informatie mag worden gedeeld zonder toestemming van de betrokkene als het belang voor de volksgezondheid groot is. Deze pandemie is zonder twijfel zo’n situatie.

VVSG wil een oplossing

De VVSG gaat over deze problematiek verder in gesprek met de Vlaamse overheid. Zodra er een oplossing is, lezen jullie het hier.

 

 

 

Nathalie Debast