Auteur:

Gepubliceerd op: 09-02-2021

De lijst met zorg- en welzijnsberoepen die prioritair gevaccineerd zullen worden, is ondertussen beschikbaar op laatjevaccineren.be. De lijst is opgesplitst in het frontliniepersoneel en de andere functies binnen de eerstelijnszorg. Binnen de vaccinatiestrategie krijgen eerstelijnszorgverleners dezelfde prioriteit als het personeel in de ziekenhuizen. Gezien hun vele patiëntencontacten lopen zij immers een hoger risico om besmet te geraken.

Vaccinatie frontliniepersoneel vanaf 15 februari

Eerst worden de zorgverleners uitgenodigd die het meest fysiek contact hebben met hun patiënten en onmisbaar zijn voor hun patiënten en de organisatie van de (basis)zorg:

  • Huisartsen,
  • Thuisverpleegkundigen,
  • Verzorgenden van de diensten voor gezinszorg,
  • Bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten hebben met een hoger risico
  • Tandartsen en mondhygiënisten
  • Personeel vaccinatiecentra en de test- en triagecentra
  • Medewerkers van de overheid en lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen

In totaal gaat het om ongeveer 60.000 mensen die een uitnodiging zullen krijgen om zich vanaf de week van 15 februari te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum. Samen met de vaccinatie in de woonzorgcentra zijn al ongeveer 11.000 zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, hierbij gaat het vooral over huisartsen en thuisverpleegkundigen.

Zorgverleners uit andere beroepsgroepen

Daarnaast zijn er nog vele andere zorgverleners en welzijnswerkers met patiëntencontacten die instaan voor uiterest belangrijke zorg- en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan de apothekers, straathoekwerkers en psychologen en psychotherapeuten.

Zorg en Gezondheid heeft - in nauw overleg met de sectoren - een lijst opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook prioritair gevaccineerd moeten worden. Deze lijst is eveneens terug te vinden op de laatjevaccineren.be. In totaal gaat het hier over ongeveer 170.000 personen. Zij worden na het frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Een precieze timing is nog niet gekend en zal sterk afhangen van de levering van de vaccines.

Namenlijsten en liaisons per beroepsgroep

Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkt zoveel mogelijk met bestaande namenlijsten om beroepsgroepen te detecteren. Zo gebruikt men de gegevens uit VESTA om het personeel van de gezinszorg op te roepen voor vaccinatie.

Voor andere functies die werkzaam zijn binnen een lokaal bestuur heeft de Vlaamse overheid geen info. De lokale besturen moeten zelf deze lijsten aanleveren. Alle info over het doorgeven van deze gegevens is terug te op de website van het Agentschap (het webinar van 5 februari).

Elk lokaal bestuur kan zijn personeelslijst van eerstelijnszorgverleners doorgeven tot bij voorkeur 12 februari en ten laatste 18 februari. Bekijk zeker ook de Q&A voor een antwoord op veelgestelde vragen.

Elke Verlinden