Gepubliceerd op: 22-07-2021

Sinds 19 juli worden ook 12- tot 15-jarigen gevaccineerd in kader van de Vlaamse vaccinatiestrategie. Het wordt de komende periode dan ook extra belangrijk om jongeren en hun ouders correct te informeren over de coronavaccins, aangezien 12- tot 15-jarigen zich enkel kunnen laten vaccineren mits toestemming van hun ouders én de vaccinatie van jongeren een belangrijke stap is richting groepsimmuniteit.

Gezien de nabijheid van het lokale niveau kan ook jouw lokaal bestuur een belangrijke rol spelen in de communicatie en sensibilisering naar jongeren en hun ouders. Hiervoor kan je beroep doen op het recent gelanceerde campagnemateriaal van de Vlaamse Overheid. Concreet gaat het over volgende communicatiedragers:

We bevelen warm aan om de centrale boodschap en het campagnemateriaal mee te helpen verspreiden via diverse kanalen, zodat we tot een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen komen.