Auteur:

Gepubliceerd op: 23-11-2022

Het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland heeft haar tweede oproep gelanceerd. Voor deze projectoproep staat 49,5 miljoen euro ter beschikking, waarvan 18,5 miljoen euro gereserveerd is voor de prioriteit “Een groener Europa”. Binnen deze prioriteit zijn onder meer projecten in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, -netwerken en –opslag en circulaire economie mogelijk. De deadline voor de indiening van projecten is 9 februari 2023. Alle projecten dienen grensoverschrijdend te zijn. In de regel betekent dit samenwerking tussen ten minste één Vlaamse en één Nederlandse partner.

Ook het Interregprogramma North West Europe lanceerde haar tweede oproep. Interreg North West Europe biedt ondersteuning aan transnationale projecten, onder meer in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en circulaire economie. De deadline voor de indiening van projecten is 9 februari 2023. De indiening van de aanvraag gebeurt in twee fases, waarbij er in de eerste fase een lichtere versie en in de tweede fase een compleet voorstel moet ingediend worden.

Daarnaast lanceerde de Europese Commissie een derde oproep voor grootschalige projecten (kapitaaluitgaven hoger dan 7,5 miljoen euro) van het EU-innovatiefonds, met een deadline op 16 maart 2023. De resultaten zullen vervolgens bekendgemaakt worden in het tweede kwartaal van 2023. Het totale budget van deze oproep bedraagt 3 miljard euro. De aanvraagprocedure verloopt in één fase. De oproep voor grootschalige projecten is gepubliceerd op de Funding and Tender Portal. Op 29 en 30 november 2022 organiseert de Europese Commissie een infodag over de oproep. Meer informatie is ook terug te vinden op de website van het EU-innovatiefonds en de VEKA-website.

Hebt u hierover vragen of wil u een projectidee aftoetsen? Laat het weten via ons aanmeldloket voor subsidies of via Leen.vandermeeren@vvsg.be

 

Leen Van der Meeren