Auteur:

Gepubliceerd op: 30-04-2020

Vanuit de bevoegdheid sociale economie werden twee tijdelijke, ondersteunende en beschermende maatregelen genomen om het behoud, de heropstart of graduele opbouw van de activiteiten of dienstverlening van maatwerkbedrijven en lokale-diensteneconomie(LDE)ondernemingen te ondersteunen. De bedoelings is om hiermee de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en -begeleiders op een veilige manier te organiseren, rekening houdend met de regels rond social distancing en andere voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze tijdelijke maatregelen zijn gericht op het nemen van extra hygiëne-, voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen binnen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Om de kost voor deze tijdelijke maatregel op te vangen keurt de Vlaamse Regering een herverdelingsbesluit goed van 1,5 miljoen euro vanuit de ‘Provisie voor maatregelen voor de ondersteuning van het werkgelegenheidsbeleid’ naar het begrotingsartikel van Collectief Maatwerk.    

Ann Jughmans