Auteur:

Gepubliceerd op: 06-04-2020

Het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus zal de bepalingen inzake hertoeleiding versoepelen, de geldigheidsduur van wijk-werkcheques verlengen en een vergoeding toekennen aan bepaalde wijk-werkers. Dit geldt ook voor wijk-werkers van wie het traject eindigt gedurende de coronavirusmaatregelen.

Door de coronavirusmaatregelen die op 12 maart 2020 door de Nationale Veiligheidsraad in het leven zijn geroepen, zijn er veel wijk-werkers die het uitvoeren van wijk-werkactiviteiten niet meer op dezelfde wijze kunnen verderzetten. In eerste instantie rekenen we op de wijkwerkorganisatoren om wijk-werkers zoveel mogelijk te (her)oriënteren naar activiteiten waar wijk-werkers wel nog prestaties kunnen leveren tijdens de periode van de maatregelen. 

Naast de reeds lopende activiteiten zijn er sterke noden in essentiële sectoren, zoals land- en tuinbouw, zorg en allerlei vormen van maatschappelijke dienstverlening. We rekenen op de organisatoren om tijdens deze periode zowel het volume aan activiteiten in deze sectoren op te trekken als om de activiteiten in die mate aan te passen zodat ze tegemoet komen aan de noden van de maatschappij op dit moment, met respect voor het welzijn van de wijk-werker bij het uitvoeren van de activiteiten.

De reeds toegelaten activiteiten in het wijk-werken bieden hiervoor voldoende mogelijkheden en VDAB zal ervoor zorgen dat alle reeds aangevraagde afwijkende activiteiten door alle organisatoren kunnen ingezet worden tijdens deze periode. Indien een wijk-werkorganisatie een activiteit wenst in te richten die nog niet voorkomt op de lijst van toegelaten activiteiten, kan ze gebruik maken van de aanvraagprocedure die VDAB tijdens deze periode snel zal verwerken.

Wegens het onverwacht verminderen van wijk-werkactiviteiten wordt voorgesteld om tijdens de coronvirusmaatregelen een maandelijkse vergoeding toe te kennen. Deze vergoeding bedraagt 70 % van de vergoeding waar een wijk-werker recht op had indien hij zijn gemiddeld aantal prestaties, berekend op 6 maanden, had kunnen presteren.

Tot slot wordt voorgesteld om de geldigheidsduur van de wijk-werkcheques te verlengen met drie maanden.

Hier vind je het BVR en de Nota aan de Vlaamse regering.

Ann Jughmans