Auteur:

Gepubliceerd op: 03-04-2020

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits 


De Vlaamse Regering wijzigt haar besluit over wijk-werken ten gevolge van het coronavirus. De wijzigingen omvatten het versoepelen van de regels rond hertoeleiding, zodat wijk-werkers van wie het traject geschorst wordt door coronavirusmaatregelen onder bepaalde voorwaarden terug naar wijk-werken kunnen toegeleid worden. Dit geldt ook voor wijk-werkers van wie het traject eindigt gedurende de coronavirusmaatregelen, gelet op de continuïteit van de dienstverlening. Er komt ook een maandelijkse vergoeding voor bepaalde wijk-werkers  en de duurtijd van de wijk-werkcheques wordt verlengd. 
 

Ann Jughmans