Auteur:

Gepubliceerd op: 24-04-2020

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat werknemers in maatwerkbedrijven, die tijdelijk werkloos worden, ook recht geeft op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Maatwerkbedrijven (de voormalige beschutte werkplaatsen) stellen mensen met een beperking of ernstige ziekte aan het werk die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. Deze mensen hebben omwille van hun ziekte een hogere levenskost. Daarom mogen zij sinds twee jaar hun (gedeeltelijke) inkomen combineren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die regeling had echter tot gevolg dat zij geen aanspraak konden maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Ze mogen immers geen twee uitkeringen combineren.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat die werknemers nu toch aanspraak kunnen maken op een uitkering. Iedere werknemer van een maatwerkbedrijf die sinds de coronacrisis tijdelijk werkloos is geworden, komt in aanmerking.

Ann Jughmans