Auteur:

Gepubliceerd op: 16-06-2021

De fiscus zal bij AGB's geen rekening houden met het operationeel resultaat van de handelingen tussen 1.1.2021 en 30.9.2021 bij de beoordeling van het winstoogmerk, omwille van de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van COVID-19. Dat winstoogmerk is belangrijk voor AGB's die zich bezig houden met sport en cultuur en zonder dat winstoogmerk van de btw-vrijgstelde handelingen zouden verrichten. Zij zouden daardoor de betaalde BTW immers niet kunnen aftrekken.

Een soortgelijke regeling was er reeds voor de periode van 1.3.2020 tot en met 30.6.2021. Met de circulaire 2021/C/57 wordt deze periode dus verlengd tot 30.9.2021. De voornoemde circulaire vervangt de eerderde circulaire 2021/C/8 

 

 

 

Ben Gilot