Gepubliceerd op: 09-07-2019

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schreef een nieuw Uitvoeringsplan kunststoffen. De ontwerptekst stelt de beleidsvisie en de acties voor om in de komende vijf jaar stappen te zetten in de richting van een meer circulaire economie van kunststoffen. 

De belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp Uitvoeringsplan:

  • kunststoffen minder én efficiënter gebruiken
  • een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen creëren
  • kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof stimuleren
  • inzetten op kennis- en dataverzameling
  • overheden geven het voorbeeld via een circulair aankoopbeleid

Openbaar onderzoek

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019 ligt dit ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. De ontwerptekst staat op de webstek van de OVAM en ligt ter inzage bij elke gemeente. Iedereen kan bezwaren of opmerkingen op dit plan formuleren. Die moeten schriftelijk overgemaakt worden aan de OVAM, via ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.