Auteur:

Gepubliceerd op: 07-04-2021

De Vlaamse overheid stelde een brief op om de gemachtigde indicatiestellers voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden te informeren over de belangrijkste afspraken en voorwaarden om een vlotte implementatie van de BelRAI Screener te verwezenlijken. Het agentschap organiseert op 27 april ook een bijkomende informatiesessie rond dit thema.

Op 1 juni 2021 wordt de BelRAI Screener in heel Vlaanderen uitgerold voor de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de OCMW’s of Welzijnsverenigingen. Dit nieuwe instrument vervangt de BEL-profielschaal voor het bepalen van de zorgbehoevendheid bij volwassenen vanaf 18 jaar, en zal gebruikt worden voor het bepalen van de zorgbehoevendheid binnen de sector gezinszorg en met het oog op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Je kan de brief voor de gemachtigde indicatiestellers (los van gezinszorg) online terugvinden. We willen wel een aanvulling bij punt 3 meedelen, in onderlinge afstemming met het agentschap: De procedures voor het indienen van het aanvraagformulier voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij de zorgkas wijzigen niet. Indien je het aanvraagformulier niet meer invult zal de zorgkas deze gegevens zelf opvragen bij de zorgbehoevende. Dit heeft geen impact op de referentiedatum voor het openen van rechten. Dit is de datum waarop de beoordeling is opgestart.

Het agentschap nodigt jullie ook uit voor een digitale infosessie op dinsdag 27 april van 14:00 tot 15:30, met een algemene toelichting over de BelRAI Screener, het gebruik van het Vlaams BelRAI platform en de voorwaarden rond opleiding en informatieveiligheid. Je kan zonder inschrijving aansluiten via deze link.

Opgelet: voor de openbare en private diensten voor gezinszorg vindt de sessie plaats op 27 april, van 9:00 tot 10:30. Voor deze sessie wordt een andere link voorzien.

Doet jouw dienst indicatiestellingen én inschalingen in kader van gezinszorg? Dan is het zeker nuttig om aan te sluiten op beide momenten omdat de toelichting toespitst op specifieke afspraken per doelgroep. Je kan er ook voor kiezen om de opname van één sessie achteraf te herbekijken.

De opnames van beide infosessies zullen nadien ook beschikbaar worden gesteld op de website van Zorg en Gezondheid, waar tevens een overzicht van de meest gestelde vragen en hun antwoorden beschikbaar zal zijn.

Leen Van Den Heuvel