Auteur:

Gepubliceerd op: 12-05-2022

Op 30 mei 2022 van 14u00-16u00 nodigt het VVSG Netwerk Klimaat alle geïnteresseerde mandatarissen en medewerkers van lokale besturen die actief zijn rond de lokale duurzame warmtetransitie uit voor de digitale Thematische Overlegtafel (TOT) duurzaam warmtebeleid.

VVSG Netwerk Klimaat maakt deel uit van het Beleidsplatform Warmte van de Vlaamse Overheid (VEKA en VREG). Op dit beleidsplatform geven we input aan VEKA en VREG rond toekomstige ontwikkelingen in het Vlaamse Warmtebeleid met impact op de lokale besturen. We doen dit samen met andere stakeholders zoals o.a. Warmtenetwerk Vlaanderen, MINA-raad, Agoria, BBL, Beauvent, Fluvius, de provincies, RESCoop Vlaanderen, en Vito.

VVSG Netwerk Klimaat neemt daarbij deel aan de werkgroepen ‘gedifferentieerd warmtebeleid’ en ‘aansluitingspremie warmtenetten’. We houden graag de vinger aan de pols en vinden het belangrijk om de nodige input te verzamelen van steden en gemeenten om hen in het Beleidsplatform Warmte zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. De thema's die tijdens deze TOT aan bod zullen komen zijn:

  • (ruimtelijk) gedifferentieerd warmtebeleid
  • de organisatie van een aansluitpremie warmtenetten
  • rondvraag naar thema’s die tijdens het beleidsplatform warmte in het najaar zeker aan bod moeten komen


Heb jij ervaring en/of een standpunt m.b.t. deze thema’s? Dan hebben we jou er graag bij tijdens deze TOT op 30 mei? Meld je snel even aan via deze link.

Gawein Van Daele