Gepubliceerd op: 15-05-2019

Welkom op 3 juni in Geel om, onder begeleiding van Indra Dewitte, te debatteren met een reeks inspirerende sprekers. What’sUp? Hoe ‘slimme technologie’ inzetten voor: een vlottere mobiliteit, een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, een betere gezondheidszorg, meer veiligheid en zorg voor het klimaat, een gelukkige burger?  

Een panel van beleidsmakers en experten als Wim Dries, Koen Kennis, Thomas Van Oppens, Luc Jolie, John Baekelmans en Dewi Van De Vyver beloven een boeiend debat.

De dag wordt afgesloten met een luchtige noot, dankzij de mentalisten Piet Kusters en Stefan Paridaen

Tussen 4 en 7 juni zijn er sessies over specifieke beleidsthema’s, dit zowel in Nazareth als in Geel. Aan u de keuze op welke locatie u wenst deel te nemen. Aan u de keuze welke themadag het best aanleunt bij uw activiteiten of interesses.

Bent u er graag bij?  Schrijf in via https://whatsup.vlaanderen