Auteur:

Gepubliceerd op: 28-10-2021

De besmettingscijfers stijgen opnieuw. Daarom besliste het overlegcomité afgelopen dinsdag tot strengere maatregelen. Daaronder ook de uitbreiding van het verplicht gebruik van het Covid Safe Ticket in onder andere horecazaken en fitnesscentra en dit over het hele land.

Een aantal burgemeesters en de VVSG hadden uitdrukkelijk gevraagd om dit in specifieke gevallen mogelijk te maken, namelijk wanneer de epidemiologische toestand in een gemeente dit vereist en na overleg met de gouverneur. De nieuwe regeling gaat echter verder en geldt algemeen en overal.

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de deelstaten is het nu aan deze laatste om de invoering van het CST verder te regelen. In het Vlaams Parlement ligt morgen (29 oktober) een voorstel van decreet ter stemming. Daarin zou de verplichting van CST worden opgenomen voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten, in horeca en fitnesscentra. In zorgvoorzieningen wordt het gebruik ervan facultatief. Dit decreet zou dan vanaf 1 november 2021 van kracht moeten zijn. Het is aan de burgemeesters om toezicht te houden op de naleving van de bepalingen. Zowel voor bezoekers als voor organisatoren, directieleden en uitbaters worden geldboetes voorzien wanneer ze de regels niet naleven. Het gaat hierbij over bedragen tussen de 50 en 500 euro en 50 en 2500 euro.  

Nathalie Debast