Gepubliceerd op: 20-04-2020

Op 3 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om in het kader van de bestrijding van de Corona crisis de geldigheidstermijn te verlengen van de dienstencheques die in maart, april, mei en juni vervallen. Daarnaast werd beslist om voor de dienstencheque-prestaties die geleverd werden in de periode van 16 maart 2020 tot 19 april 2020 (mogelijk wordt deze termijn nog verlengd) de subsidie tijdelijk te verhogen met €8,64 per dienstencheque. Deze extra subsidiëring dient o.a. om te kunnen voldoen aan de verplichting om de dienstencheque-werknemers in veilige omstandigheden te laten werken. Bij de prestaties die worden uitgevoerd vanaf 6 april 2020, moet minstens 25% van de verhoogde tegemoetkoming voor die veilige omstandigheden ingezet worden. De aankoopfacturen hiervan moeten bewaard worden om bij een eventuele controle aan te tonen dat aan deze verplichting werd voldaan!

De administratie liet ons nu weten dat de verhoogde subsidie automatisch zal worden toegekend, op basis van de ingediende dienstencheques. Je moet als erkende onderneming deze bijkomende subsidie dus niet zelf aanvragen. Het extra bedrag zal niet samen met de gewone subsidies worden uitbetaald. Sodexo zal hiervoor op verschillende tijdstippen een afzonderlijke betaling voorzien met een aparte betalingsmededeling en zal de erkende ondernemingen hierover inlichten bij de eerste dergelijke betaling. Normaalgezien wordt deze eerste betaling in de loop van deze week uitgevoerd.