Auteur:

Gepubliceerd op: 08-04-2019

​In opdracht van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken hebben professoren Jelle Janssen en Marc Cools van de Ugent een onderzoek gedaan naar de schaalvergroting van de lokale politiezones. Het doel van het onderzoek was tweeledig:

 • ze brachten de al dan niet bestaande samenwerkingsvormen tussen de Vlaamse  politiezones in kaart

 • daarnaast tastten zij bij burgemeesters en korpschefs de bereidheid af om tot schaalvergroting of intense samenwerking over te gaan.

 

Hierbij hebben ze ongeveer 400 personen bevraagd in Vlaanderen. Zowel burgemeesters, korpschefs als Procureurs des Konings, dirco's en dirjuds, gouverneurs en vakbonden zijn bevraagd. Op basis van deze gesprekken hebben de onderzoekers een aantal mogelijk scenario's voor schaalvergroting per provincie voorgesteld. In het onderzoek kan je de kaarten met de mogelijke scenario's raadplegen. Daarnaast  maken de onderzoekers volgende conclusies en doen ze volgende aanbevelingen:

​Conclusies

 • belang van lokale verankering
 • aangepaste financiering van lokale politie
 • schaalvergroting moet leiden tot betere dienstverlening
 • staat niet los van evoluties gemeentelijke fusies
 • hou rekening met organisatorische  aspecten
 • herzie het governance-model

Aanbevelingen

 • creëer een correct wetgevend, financieel en sociaal kader.
 • onderzoek optimalisatie van de governance van de politiezones.
 • evalueer basisfunctionaliteiten van
 • zoek congruentie met (eventuele) gemeentefusies en hulpverleningszones.
 • bewaar de geïntegreerde werking van de politie.

 

In ons magazine LOKAAL van maart komt er een interview met beide onderzoekers over hun onderzoek. De onderzoekers  hebben het onderzoek ook voorgesteld in de kamercommissie BIZA en op 13 maart komt er nog een vervolgvergadering in het parlement. Op Raad van burgemeesters is het onderzoek ook toegelicht.  Eenzelfde studie is gemaakt over de Brusselse en Waalse politiezones.

COOLS, M, JANSSENS, J., VAN WEYMERSCH, G., DE RAEDT, E., KOEKELBERG, F., Schaalvergroting van de Vlaams politiezones: een onderzoek naar bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden binnen het Vlaamse politielandschap, IRCP, Ugent, 2018.

Koen Van Heddeghem