Auteur:

Gepubliceerd op: 15-09-2020

Smart Flanders, een ondersteuningsprogramma van de Vlaamse overheid voor slimme lokale besturen in de schoot van het Agentschap Binnenlands Bestuur, heeft als jaarthema gekozen voor ‘citizen science’ of ‘burgerwetenschappen’.

Bij citizen science worden burgers actief ingeschakeld voor wetenschappelijk onderzoek door het verzamelen van data, uitvoeren van metingen of testen en zoveel meer. Denk maar aan de vlinder-en bijtelweken, het Curieuzeneuzenproject waarbij burgers met een sensor luchtkwaliteit opmeten of het project Telraam waarbij inwoners de drukte in hun straat in kaart brengen.

De ambitie is om het komende jaar samen met de lokale besturen tot drie acties te komen:

  • Behoefteanalyse en marktverkenning: Welke behoeften leven er bij lokale besturen? Welke (betrouwbare en betaalbare) meettoestellen zijn er voorhanden? Wat zijn de ambities en waar zitten de knelpunten?
  • Handleiding ‘Citizen science in steden gemeenten’: Een helder stappenplan voor lokale besturen die werk willen maken van degelijke citizen science projecten. Van de randvoorwaarden, tot het beheer van de verzamelde data en de juridische kant van het verhaal.
  • Gezamenlijk projectvoorstel: Dit luik wordt verder gedefinieerd tijdens het traject op basis van de gemeenschappelijke noden.

Terwijl Smart Flanders zich voorheen voornamelijk richtte tot centrumsteden is er nu de ambitie om werk te maken van acties die tegemoet komen aan de noden van de bredere groep lokale besturen. Daarom zoeken zij deelnemers van steden en gemeenten met ervaring en/of ambities op vlak van citizen science die, samen met de 13 centrumsteden, vol goesting hun schouders willen zetten onder dit traject. De doelstelling is immers om te komen tot resultaten die voor álle lokale besturen nuttig kunnen zijn, groot én klein.

Geïnteresseerde lokale besturen kunnen zich aanmelden tot 23 september via dit formulier. Op basis van motivatie en ervaring zal een beperkte groep worden samengesteld van maximaal 25 deelnemers (inclusief de centrumsteden).

Als VVSG zijn wij ook nauw betrokken bij het traject en zullen we mee instaan voor het delen van de resultaten en inzichten met álle lokale besturen. Heb je weinig kennis/ervaring rond dit thema, maar wil je wel graag jouw feedback, opmerkingen of bedenkingen kwijt? Dan kan je dit overmaken aan Nathalie Dumarey, programmamanager innovatie en digitale transformatie, die dit traject mee zal opvolgen.

 

Nathalie Dumarey