Auteur:

Gepubliceerd op: 14-04-2022

De Vlaamse Regering maakte een budget vrij om de onvoorziene kosten voor vertalingen en tolkopdrachten (tolken ter plaatse, videotolken en telefoontolken) te vergoeden voor de periode van 28 maart 2022 tot 28 juni 2022, zo lang de middelen dit toelaten

Je kan hierop een beroep doen als je tot een Vlaams lokaal bestuur of een door de Vlaamse overheid erkende, gefinancierde of gesubsidieerde dienst, instelling of organisatie behoort in Vlaanderen of Brussel.

nstellingen of organisaties die door de Vlaamse Overheid erkend, gefinancierd of gesubsidieerd worden, moeten in deze periode niet betalen voor de tolk- en vertaalondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voorwaarde is dat ze steeds een goede afweging maken of alternatieve taalondersteuning mogelijk is.

Meer info

Sabine Van Cauwenberge