Auteur:

Gepubliceerd op: 12-12-2019

In 2020 organiseren we samen met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering een nieuw vormingstraject voor lokale integratiemedewerkers. We richten ons hierbij in de eerste plaats op medewerkers van lokale besturen die recent gestart zijn als integratie- of diversiteitsmedewerker.

Het vormingstraject bestaat uit zeven sessies van een dag. Ze vinden plaats van januari 2020 tot januari 2021 in het Hendrik Consciencegebouw aan Brussel Noord.

De deelnemers gaan aan de slag met denkkaders, werkmodellen en tools om een integratiebeleid voor hun eigen gemeente uit te tekenen. Ze bouwen aan een transversaal en inclusief beleid. Dat is een beleid dat deel uitmaakt van zoveel mogelijk lokale beleidsdomeinen en dat ingebakken zit in de uitvoering van deze domeinen.

Ze volgen dit traject samen met medewerkers van andere lokale besturen. Dus wisselen ze ook ideeën en ervaringen uit over de gemeentegrenzen heen. Ze zoeken hierbij naar antwoorden op vragen als: Welke stappen kan jij als medewerker zetten om de toenemende diversiteit bij je bevolking te managen? Hoe zet je een samenwerking op met andere diensten en organisaties? Hoe ontwikkel en realiseer je een doeltreffend lokaal integratiebeleid?

Bekijk het programma en schrijf in.

Sabine Van Cauwenberge