Auteur:

Gepubliceerd op: 18-12-2019

Vanaf 1 januari 2020 moet de sociale verhuurder een toelichting op maat meegeven aan de sociale huurder bij het sluiten van de sociale huurovereenkomst. Dit wordt bepaald i in art. 92, §1, derde en vierde lid, van de Vlaamse Wooncode. De lokale besturen die sociale huurwoningen verhuren, zullen die toelichting dus ook moeten toevoegen bij de huurovereenkomsten die ze sluiten vanaf 1 januari 2020. Het Kaderbesluit sociale huur bepaalt in art 31, laatste lid dat het Agentschap Wonen Vlaanderen de toelichting opmaakt.

Agentschap Wonen Vlaanderen heeft twee toelichtingen op maat gemaakt.

  • een voor bij de eventueel verlengbare huurovereenkomsten van 9 jaar
  • een voor bij de huurovereenkomsten van onbepaalde duur (sociale huurders die al een huurovereenkomst van onbepaalde duur hadden, krijgen bij interne mutatie opnieuw een huurovereenkomst van onbepaalde duur)

De lokale besturen die zelf sociale woningen verhuren, kunnen deze toelichtingen terugvinden op de website van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

Joris Deleenheer