Auteur:

Gepubliceerd op: 10-06-2020

Een duurzame relance? Makkelijker gezegd dan gedaan. Laten we starten met de belangrijkste stem in die discussie aan het woord te laten: de jouwe.

Vlaanderen Circulair en VITO lanceren een enquête over de toekomst na corona en de specifieke rol van circulaire economie. Op die manier verzamelen ze ideeën en concrete voorstellen van bedrijven, steden en non-profit voor een veerkrachtige toekomst. Door inzicht te krijgen in jouw visie op de toekomst en de rol van circulaire economie, kan men met meer inzicht de relance vormgeven.

Hoe is je economisch toekomstbeeld als burgemeester, schepen, ambtenaar veranderd? Zie je de kansen van veerkrachtige businessmodellen zoals in de circulaire economie meer groeien? Wil je als burgemeester nieuwe initiatieven extra stimuleren? Hoe kunnen uit de sociale maakindustrie volwaardige nieuwe jobs gecreëerd worden? Kan hergebruik en herstel een prominente plaats krijgen om zo meer werkgelegenheid in België te creëren? Zullen we omzichtiger omgaan met grondstoffen en bevoorradingsketens? Hoe hard gaat het met digitalisering en globalisering? En: zijn de verwachtingen van consumenten/burgers veranderd? Zeg ons welke maatregelen jij belangrijk vindt om de heropleving en de vernieuwing in de maatschappij en economie te ondersteunen.

Schenk 8 minuten van je tijd en laat van je horen in de toekomst-enquête.

Elke de Taeye