Auteur:

Gepubliceerd op: 17-06-2020

De belastingaangifte van een burgemeester, schepen of raadslid is vaak net iets complexer dan van 'gewone' belastingplichtigen. Mandatarissen combineren soms twee inkomens, er bestaat een speciaal kostenforfait voor burgemeesters en schepenen, presentiegelden volgen een apart fiscaal circuit, enz.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de VVSG opnieuw alle informatie gebundeld op één plek. Deze informatie is alleen toegankelijk voor VVSG-leden.

Jan Leroy

Jan Leroy