Auteur:

Gepubliceerd op: 02-07-2020

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving publiceerde een overzichtsrapport met theorieën en best practices die gebruikt kunnen worden in de preventie van en het omgaan met polarisatie op lokaal niveau.

De publicatie biedt gemeenten en sociale professionals handvatten voor de aanpak en preventie van polarisatie in het sociaal domein. Zo kan men polarisatie vroegtijdig signaleren en een houvast creëren in situaties waar maatschappelijke spanningen kunnen ontstaan. Deze professionals werken binnen verschillende contexten - denk aan handhaving, jongerenwerk en opbouwwerk - aan het creëren van een maatschappelijke veerkracht tegen polarisatie.

Maarten De Waele