Auteur:

Gepubliceerd op: 11-05-2020

In de strijd tegen het coronavirus genieten mondmaskers en hydroalcoholische gels sinds 4 mei 2020 tijdelijk een verlaagd btw-tarief van 6%. Veel lokale besturen hebben beslist om mondmaskers aan te kopen en die te verdelen onder de inwoners. Wat als het lokaal bestuur die goederen heeft besteld of aangekocht vóór 4 mei? Is het verlaagd btw-tarief dan nog steeds van toepassing?

In principe is de verkoop van mondmaskers en hydroalcoholische gels onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%. In het kader van de bestrijding van de COVID-19-crisis geldt vanaf 4 mei 2020 het verlaagde btw-tarief van 6% voor de aankoop van dergelijke producten (KB 5 mei 2020, Belgisch Staatsblad, 7 mei 2020; Inforumnr. 335869). Onder bepaalde voorwaarden is er zelfs een vrijstelling van btw.

In de eerste plaats geldt het verlaagd btw-tarief van 6% voor de aankoop van mondmaskers. Die moeten zowel de mond als de neus bedekken, gemaakt zijn uit papier, papierstof, cellulosewatten of cellulosevezels en bestemd zijn voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik. Ook geconfectioneerde mondmaskers kunnen onder die voorwaarden het verlaagde tarief genieten. Voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief (Circulaire 2020/C/65 van 8 mei 2020) komen zowel mondmaskers voor hergebruik als wegwerpmaskers in aanmerking en is het niet vereist dat de maskers voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen of -regels.

Ook filters die in mondmaskers kunnen worden geplaatst, genieten in principe het 6%-tarief. Er bestaat nog discussie over de vraag of dat ook geldt voor filters die apart worden aangeboden en verkocht in een doe-het-zelf-kit.

Naast mondmaskers kunnen voortaan ook handalcoholgels het 6%-tarief genieten. Voor andere desinfecterende middelen geldt dat niet.

Het verlaagde tarief is van toepassing ongeacht de hoedanigheid van de verkoper of de koper. Als koper kunnen dus ook gemeenten, provincies, intercommunale verenigingen, enz. onder het 6%-tarief vallen.

Het verlaagde tarief geldt voor alle transacties waarvoor de btw opeisbaar wordt vanaf 4 mei 2020. Maar wat als het lokaal bestuur de mondmaskers heeft aangekocht of besteld vóór 4 mei 2020? Kan dan ook nog het verlaagd tarief van 6% worden toegepast? Beslissend is in dat geval het antwoord op de vraag of de btw opeisbaar geworden is vóór 4 mei of erna. In het eerste geval geldt het normaal btw-tarief van 21%, in het tweede geval het verlaagde tarief van 6%. De datum van opeisbaarheid is het moment waarop de btw-administratie aanspraak kan maken op de verschuldigde btw en die dus ook effectief kan opeisen.

Voor transacties met overheden (o.a. ook gemeenten en OCMW's) moet voor het bepalen van de datum van opeisbaarheid niet gekeken worden naar de leveringsdatum of de factuurdatum. De btw wordt immers pas opeisbaar naarmate de (lokale) overheid de leverancier heeft betaald.

Concreet: is de betaling voor de aankoop van de mondmaskers gebeurd vóór 4 mei, dan is het normale btw-tarief van 21% van toepassing. Is die betaling gebeurd vanaf 4 mei, dan kan gebruik worden gemaakt van het verlaagd btw-tarief van 6%, ook al is de factuur vóór die datum uitgereikt. Als de leverancier in dat laatste geval een factuur heeft bezorgd met toepassing van het 21%-tarief, dan is het van belang dat het bestuur de leverancier vraagt om een creditnota uit te reiken én een nieuwe factuur met toepassing van het normale tarief van 6%. Let er dan op dat alle vermeldingen op de nieuwe factuur correct zijn.

Merk op dat wanneer de mondmaskers aangekocht zijn door een intercommunale vereniging er andere regels gelden. Ook wanneer de goederen zijn aangekocht in een andere EU-lidstaat, moet er met specifieke bepalingen worden rekening gehouden.

De btw-tariefverlaging voor mondmaskers is een tijdelijke maatregel: de tariefverlaging is van toepassing tot en met 31 december 2020.

Deze informatie werd intussen ook bevestigd in een brief van de FOD Financiën aan de VVSG.

Wouter Villette en Tim Van Sant, PwC

Jan Leroy