Auteur:

Gepubliceerd op: 16-06-2021

De klimaatuitdagingen worden steeds gekoppeld aan meetbare klimaatdoelstellingen. Hoewel dit een voor de hand liggende redenering is, merken we dat dit een enorme druk legt op de lokale besturen. Hoe meet je die vooruitgang? Op welk niveau wordt er best gemeten? Welke tools zijn er om dergelijke data op te volgen? Weerspiegelen de beschikbare data de noden van de lokale besturen? Geeft de aangegeven data wel weer wat lokale besturen vragen en dergelijke? Komen de data overeen met de indicatoren in het bestuursakkoord, het Burgemeestersconvenant?

De opvolging van de doelstellingen is dus zeker geen evidentie. Daarom wil het VVSG Netwerk Klimaat met jou in gesprek. We willen inzicht krijgen in de noden, wensen en hiaten die er momenteel zijn in kader van de monitoring van de klimaatdoelstellingen. Tot slot zijn we ook geïnteresseerd in de good practices en eventuele tips.

We organiseren daarom op vrijdag 2 juli van 10u tot 11u30 een thematische overlegtafel omtrent data. Naar aanleiding van deze TOT zullen we onze werking omtrent data & tools beter kunnen afstemmen op de noden binnen de gemeenten en daadkrachtiger optreden.

Wil je graag met ons en collega’s van andere besturen in gesprek gaan hieromtrent? Schrijf je dan snel in!

Elke de Taeye