Auteur:

Gepubliceerd op: 03-10-2019

Horecabeleid vraagt een gedegen visie. Horeca is een belangrijke sector en we stellen vast dat het belang van horeca binnen het economisch beleid van de gemeenten blijft toenemen.

Aanvullend op de verschillende overlegtafels willen we met een thematische opleiding dieper en gedetailleerder ingaan op het horecabeleid en de rol van de gemeenten daarin.

Er is inzake horeca een complex kluwen van diverse regelgevingen. Het groot aantal adviesaanvragen omtrent horeca toont aan dat er vanuit onze doelgroep heel wat vraag is naar extra begeleiding en ondersteuning bij de toepassing van de basisbeginselen, spelregels en regelgevende kaders die betrekking hebben op het horecabeleid. Mede daarom richten we ons, binnen deze opleiding, eveneens op de basis van het horecabeleid aan de hand van concrete vragen en voorbeelden die werden aangeleverd. We bekijken ook hoe een gemeentebestuur het horecabeleid kan stimuleren met het oog op een kwaliteitsvol en divers aanbod.

Ten slotte is het horecalandschap de laatste jaren enorm gewijzigd waardoor het voor de gemeenten steeds moeilijker wordt om te blijven werken met de bestaande juridische en administratieve instrumenten. Enerzijds is er de blijvende toename van allerlei ‘mengvormen’ en ‘blurring’ concepten die het onderscheid tussen handel en horeca verder doet vervagen. Anderzijds is er de explosieve groei van zomer-/winter bars en andere pop-up concepten waar alle Vlaamse gemeenten steeds meer mee worden geconfronteerd.

De VVSG heeft, samen met de leden van de TOT horeca, VLAIO en Toerisme Vlaanderen, deze tendensen steeds van nabij gevolgd en heeft ondertussen heel wat kennis, expertise en praktijkervaring opgebouwd over horeca.

De opleiding heeft plaats op maandag 4 november (10.00- 16.00 uur) in Huis Madou te Brussel.

Kom je als ambtenaar economie vaak in aanraking met horeca en heb je de ambitie om je competenties en vakkennis rond dit thema verder uit te bouwen? Aarzel niet (plaatsen zijn beperkt) en schrijf je via economie@vvsg.be.

Thomas Rottiers