Auteur:

Gepubliceerd op: 18-07-2022

HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen. Op dinsdag 28 juni 2022 vierde HUURpunt vzw haar 10 jarig bestaan in het Vlaams Parlement.Tijdens de academische zitting keken ze even terug op de voorbije 10 jaar. Naar aanleiding van deze viering werd een korte video gemaakt over het ontstaan van onze koepelorganisatie. 

Voor een overzicht van alle sociaal verhuurkantoren in Vlaanderen kan je terecht op https://www.huurpunt.be

 

 

Nele De Cat