Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2020

Om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronacrisis kent de federale regering kent de OCMW's een bijkomende toelage toe van 15% van het subsidiebedrag van het leefloon voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020.

De verhogingen betreffen enerzijds nieuwe aanvragen van personen die in de maanden voorafgaand aan de crisis geen leefloon genoten en anderzijds de leefloonbedragen toegekend aan personen die steun hebben aangevraagd vanaf 1 juni 2020. 

Bekijk het Koninklijk Besluit van 26 juni 2020 voor extra duiding. De POD Maatschappelijke Integratie bereidt hierover nog een rondzendbrief voor.

Meer info

Peter Hardy