Auteur:

Gepubliceerd op: 07-04-2021

In tegenstelling tot wat eerder in de nieuwsbrief voor lokale besturen van het Vlaamse crisiscentrum verscheen, moeten de vaccinatiecentra dan toch geen aangifte van telewerk bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doen. Dat liet de RSZ zopas weten aan de VVSG die het probleem aankaartte. Een goede zaak en juridisch ook de enige correcte interpretatie, vaccinatiecentra zijn immers geen vestigingsentiteiten van een onderneming.

Geen vestigingseenheid

Sinds kort geldt dat werkgevers voor alle ‘vestigingseenheden’ van een onderneming een aangifte van telewerk moeten dien bij de RSZ. Een vestigingseenheid is een plaats waarop of van waaruit een hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming wordt uitgeoefend (bv. exploitatiezetel, afdeling, atelier, fabriek, magazijn, bureau, winkel...). De vestigingseenheden van een onderneming zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een vaccinatiecentrum voldoet normaal gezien niet aan die criteria. Het is meestal zelf geen werkgever en de locatie wordt ook niet als een vestigingseenheid beschouwd, aldus de RSZ.

Mix van statuten in vaccinatiecentra

De lokale vaccinatiecentra worden ingericht door eerstelijnszones en lokale overheden.  De vaste medewerkers zijn normaal gesproken al meegenomen in de aangifte van de gemeente of andere organisaties die de vaccinatiecentra mee helpen inrichten.  Veel medische beroepen zijn ofwel zelfstandigen ofwel vrije beroepen. Vrijwilligers hoeven sowieso niet te worden aangegeven. 

De telewerkaangifte richt zich uitsluitend op de medewerkers die structureel in dienst zijn bij een onderneming, vereniging of overheid.

De VVSG bracht ook het Vlaamse Crisiscentrum en het Agentschap Zorg en Gezondheid op de hoogte van het standpunt van de RSZ.

 

 

 

Nathalie Debast