Auteur:

Gepubliceerd op: 24-11-2021

Op 17 november 2021 besliste het Overlegcomité om telethuiswerk opnieuw maximaal in te voeren. Deze verplichting geldt ook voor de personeelsleden van de lokale besturen, tenzij dit niet mogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de dienstverlenging.

Momenteel is het mogelijk om wekelijks één terugkeermoment per persoon te voorzien. Vanaf 20 december 2021 zullen twee terugkeerdagen mogelijk zijn. Tot en met 19 december 2021 mag per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk aanwezig zijn, en vanaf 20 december 2021 mag dit maximum 40% zijn.

Verder dienen de lokale besturen maandelijks een elektronisch register bij te houden met de volgende gegevens:

  • het totaal aantal werknemers van de onderneming, per bedrijfsafdeling;
  • het aantal werknemers met een niet-telewerkbare functie.

Deze gegevens moeten één keer per maand aan de RSZ worden doorgegeven. Intussen is de telewerkaangifte ook online beschikbaar. Meer informatie over het registratiesysteem op de portaalsite van de sociale zekerheid.

In een brief aan de lokale besturen geeft minister Bart Somers meer uitleg over deze verplichtingen.

Bovengenoemde maatregelen gelden voorlopig tot 28 januari 2022.

Kujtime Pajazitaj