Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Orange Belgium stuurde eind oktober een e-mail naar verschillende lokale besturen die afnemer zijn van de telecomcontracten 2011. Daarin spreekt het over een 'verlenging van het huidige mobiele contract dat de lokale besturen hebben lopen bij Orange'.

De informatie die Orange Belgium hier verspreidt, is misleidend en incorrect omdat de nieuwe telecomcontracten 2018 gegund werden aan Proximus NV. De 'verlenging' waar Orange over spreekt is in strijd met de wetgeving op de overheidsopdrachten en is in die zin dus onwettig. De telecomcontracten 2011 zijn beëindigd vanaf het moment dat de telecomcontracten 2018 werden afgesloten. Zowel perceel 1 (vaste telefonie, marketingnummers en vaste datacommunicatie) als perceel 2 (mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik) werden gegund aan Proximus NV op 28 augustus 2018 (infosessies gepland op 10 januari 2019 en 15 januari 2019).

Orange is echter wel verplicht om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen tot de migratie/transitie naar Proximus rond is. Er is geen verlenging van de overeenkomst nodig om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Voor de volledigheid melden we dat Orange Belgium perceel 3 wel heeft gewonnen (mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen of Machine to Machine & Internet of Things). Ook lokale besturen kunnen hiervoor inschrijven.

Update

De exitperiode bij Orange Belgium (telecommunicatiecontracten 2011) voor de percelen 1 en 2 loopt in principe tot eind februari 2019, maar zal in de praktijk duren totdat alle gebruikers van overheidsklanten op de telecommunicatiecontracten 2011 zijn overgeheveld naar de telecomcontracten 2018 voor perceel 1, 2 of 3 of naar andere (raam)overeenkomsten naar keuze van de klanten.

Orange Belgium moet aan dezelfde voorwaarden uit de telecomcontracten 2011 blijven leveren totdat alle transities zijn afgerond en zal actief meewerken (als donor-operator) aan een vlotte transitie van de gsm-vloot en vaste telefonie park van een bestaande klant naar een andere dienstverlener (ontvangende telecomoperator) en/of een ander telecomcontract.

Orange Belgium geeft aan dat dit een individueel initiatief van een werknemer van Orange Belgium betrof, en dus geen communicatie die Orange Belgium als organisatie heeft gevalideerd. Orange Belgium zal de nodige maatregelen nemen om de verkeerde informatieverspreiding te stoppen. Orange zal dan ook geen berichten meer verspreiden die betrekking hebben op een "verlenging" van de telecomcontracten 2011. ​ 

Jan Leroy