Auteur:

Gepubliceerd op: 27-11-2019

Op 26 november 2019 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer in het Belgisch Staatsblad. Daarmee is het nu ook helemaal zeker dat het besluit in werking kan treden op 1 januari 2020, de dag waarop de nieuwe Vlaamse taxiregelgeving van start gaat. 

De gemeenten maken zich momenteel klaar voor die nieuwe regelgeving. Ze stoten daarbij op heel wat praktische vragen. We hebben die gebundeld in een document met Veel Gestelde Vragen. Dit document zal gaandeweg verder aangevuld worden, en zal steeds in de meest actuele versie terug te vinden zijn op de taxiwebpagina van de VVSG.

Erwin Debruyne