Auteur:

Gepubliceerd op: 11-06-2019

Ben je op zoek naar nieuwe methoden om de burgers uit je gemeente of regio bij het beleid te betrekken? Ben je klaar om de allernieuwste evoluties op het vlak van deliberatie met burgers te leren kennen? Kom dan 12 en 13 september 2019 naar Eupen, de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap, de eerste regio met een burgersenaat die per loting wordt samengesteld. De summer school van de G1000 brengt een aantal wereldvermaarde experts samen in het domein van deliberatieve democratie en loting die je zullen bijstaan in het ontwerpen van een project dat toegespitst is op jouw gemeente of regio.

De G1000 is een organisatie die als denktank werkt rond deliberatieve democratie en onder meer het G1000 evenement georganiseerd heeft, een deliberatief proces waarbij honderden burgers betrokken waren.

Experten op de Summer School (NB: de groep is nog niet volledig, nog twee keynote speakers zullen later aangekondigd worden).

De experten zullen als facilitoren en discussiepartners optreden tijdens de summers school eerder dan eenrichtingspresentaties geven. Ondanks het feit dat Engels de voertaal zal zijn op de summer school zijn onder de experten ook Nederlandstaligen en is het dus wel mogelijk verduidelijkingen te vragen als iets niet duidelijk is.

De voorlopige lijst

  • Yves Dejaeghere: Coordinator van de G1000 organisatie. Was betrokken bij het Ostbelgien proces als de referentiepersoon voor de G1000 organisatie. Hij is ook gastprofessor politieke wetenschappen aan de UAntwerpen.
  • Prof. David Farrell: Prof. Farrell is professor in politieke wetenschappen aan de University College Dublin. Hij was de onderzoeksleider voor de Ierse Citizens’ Assembly. Hij is een vermaard spreker en onderzoeker over het thema van deliberatieve democratie.
  • Min Reuchamps: Lid van de stuurgroep van de G1000 en professor in politieke wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Heeft uitvoerig over democratische innovatie geschreven en was betrokken in het ontwerp of de stuurgroep van verschillende deliberatieve processen in België.
  • David Van Reybrouck: mede-oprichter van de G1000 en lid van de stuurgroep van de organisatie. Auteur van het boek “Tegen Verkiezingen.”. Activist en internationaal gekend publiek spreker over deliberatieve democratie en loting.
  • Iain Walker: Executive director van de newDemocracy Foundation in Australia. Hij is betrokken geweest bij deliberatieve projecten op het lokale en regionale niveau in Australië en is een gekend expert op dit gebied die onder meer voor de VN werkt rond dit thema..
Herman Callens