Auteur:

Gepubliceerd op: 05-01-2021

Het programmadecreet 18.12.2020 verruimt het toepassingsgebied van de subsidies voor verkeersveilige schoolomgevingen naar de schoolroutes (Inforumnr 340127).

Momenteel worden er reeds subsidies toegekend aan gemeenten voor projecten die de aanleg of verbetering van kleine infrastructurele ingrepen aan schoolomgevingen tot doel hebben, zowel langs gemeente- als gewestwegen. Deze bepaling wordt uitgebreid met de schoolroutes langs gemeentewegen, om op die manier subsidies te kunnen toekennen aan gemeenten om het woon-schoolverkeer op de hele route verkeersveiliger te maken.

Erwin Debruyne