Auteur:

Gepubliceerd op: 16-07-2019

Het Ministerieel Besluit over de subsidiëring van lokaal afvalbeleid werd aangepast op 29 mei 2019. 

Op vraag van de VVSG staat de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor herbruikbare bekers opnieuw in het besluit. Wat financiële ondersteuning voor elektronische diftar met containers aan huis betreft, preciseert de OVAM nu onder meer dat de containers voor minstens 50% uit gerecyleerde materialen moeten bestaan. 

Verder voorziet het MB voor het eerst in de mogelijkheid om sorteeranalyses van het restafval op lokaal niveau mee te financieren. Ten slotte sleutelde men aan de bepalingen omtrent het asbestafbouwbeleid. Voor projecten zoals de inzameling aan huis van asbestcement blijft bijvoorbeeld de mogelijkheid tot subsidiëring van 90%. In een eerdere versie voorzag de Vlaamse overheid nog om de steun vanaf 2019 af te bouwen tot 75%. 

Op de webstek van de OVAM staat het gewijzigde MB en het algemeen reglement met de nodige richtlijnen om een dossier in te dienen. Daarnaast vind je er een aantal sjablonen die gemeenten kunnen helpen bij het samenstellen van een subsdiedossier.

Lieselot Decalf