Auteur:

Gepubliceerd op: 21-03-2022

Gemeenten die een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken, komen in aanmerking voor een subsidie. Afhankelijk van de inhoud van het ruimtelijk uitvoeringsplan gaat het vaak om tienduizenden euro’s subsidies. De bestaande regelgeving wijzigt. De subsidies worden voortaan afgestemd op de beoogde bouwshift en de doelstelling om de open ruimte maximaal te vrijwaren en ruimte-inname af te remmen (zie hier het ontwerpbesluit en de toelichting).

Voortaan komen enkel de volgende plannen in aanmerking voor een subsidie:

  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen voor een kwaliteitsvolle inrichting van de open ruimte. Hierbij kan het zowel gaan om de inrichting van de bestaande open ruimte als plannen die een harde bestemming omzetten naar een open ruimtebestemming;
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen die bestaande woongebieden herinrichten. Op die manier wordt een kwalitatieve verdichting en een groenblauwe dooradering in de bebouwd omgeving mogelijk;
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen die reeds bestaande bedrijventerreinen herinrichten. Op die manier wordt intensief en kwalitatief ruimtegebruik bevorderd.

Voortaan worden ruimtelijk uitvoeringsplannen die betrekking hebben op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of op zonevreemde bedrijven, sport- of recreatieterreinenen niet meer in aanmerking. Maakte jouw gemeente toch nog zo'n plan op, maar heeft ze nog geen subsidie aangevraagd dan heeft ze tot tien dagen na publicatie van bovenstaande wijziging in het Belgisch Staatsblad nog de tijd. Die publicatie gebeurt eerstdaags. De VVSG vroeg overigens een wat ruimere overgangsregeling, maar die vraag is dus niet gevolgd. 

Meer info lees je op de website van Vlaanderen.

Xavier Buijs