Auteur:

Gepubliceerd op: 05-03-2020

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid doet een oproep bij publieke actoren om projecten in te dienen die bijdragen aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. In aanmerking komen projecten die uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking bevorderen. Projecten met louter een lokale uitstraling komen dus niet in aanmerking.

De geselecteerde projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoƶrdinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren.

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro.

Een aanvraag indienen kan tot en met 17 juli 2020. Bekijk hier een overzicht van de projecten die dankzij vorige oproepen werden ondersteund en lees meer over de huidige projectoproep.

Xavier Buijs